En låttext på tavla!

 En beställning från kund klar för leverans!